Wystartowała kolejna odsłona programu grantowego korporacyjnej Fundacji ANWIL 'Wakacje z Fundacją'

2024-05-14 10:23:19, Q4

Wystartowała kolejna odsłona programu grantowego korporacyjnej Fundacji ANWIL „Wakacje z Fundacją”. W aktywnościach realizowanych w ramach poprzednich edycji projektu udział wzięło już ponad 10 tys. dzieci. Tym razem beneficjenci - organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego z terenu powiatu włocławskiego - mogą zdobyć nawet 20 tys. zł dofinansowania.

- Program grantowy „Wakacje z Fundacją” jest realizowany od początku istnienia naszej organizacji. Jego celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, pozostających w czasie wakacji w miejscu ich zamieszkania, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku poprzez organizację różnorodnych zajęć, warsztatów i aktywności sportowych. Dzięki wsparciu Fundacji już od 10 lat uczestnicy wakacyjnego programu mają okazję rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i nawiązać przyjaźnie. Cieszymy się, że nie tylko przyczyniamy się do budowania pozytywnych emocji i pięknych wspomnień, ale też do wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców powiatu włocławskiego - mówi Bożena Cichocka, Prezes Fundacji ANWIL.

W tym roku Fundacja ANWIL na organizację wakacyjnego wypoczynku przeznaczy 200 tys. zł. Maksymalna wysokość grantu wyniesie 20 tys. złotych. Dzięki temu wsparciu, organizacje i instytucje będą mogły zrealizować różnorodne projekty, takie jak półkolonie, warsztaty, treningi sportowe i wiele innych, z których będą mogły skorzystać dzieci i młodzież w wieku do lat 14.

Na granty mają szansę najbardziej wartościowe projekty o widocznych walorach edukacyjnych, pobudzające do rozwoju, służące rozszerzaniu indywidulanych zainteresowań, zwiększające wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiające wiedzę i rozwijające talenty uczestników oraz projekty skierowane do jak najszerszej grupy uczestników i pozytywnie oddziałujące na wyrównywanie szans w dostępie do wypoczynku.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich z całego powiatu włocławskiego.

Jak przystąpić do konkursu?
Aby wziąć udział w konkursie grantowym, należy przygotować projekt, spełniający określone kryteria i wypełnić wniosek o grant on-line w systemie RoGrant pod adresem https://grantyfundacja.anwil.pl. Wnioskodawcy, którzy po raz pierwszy będą aplikować w systemie RoGrant, w pierwszym kroku zobowiązani są dokonać rejestracji, przez którą krok po kroku przeprowadzi ich instrukcja użytkownika, dostępna również na stronie Fundacji. Termin składania wniosków upływa 27 maja 2024.

( inf. prasowa ANWIL S.A.)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz