22 kwietnia ruszy nabór wniosków na usuwanie azbestu

2024-04-19 16:30:27, Q4

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek w 2024 r.

Sfinansowaniu robót podlegać będą nieruchomości, które użytkują wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych Gminy Miasto Włocławek.
Wnioski w formie papierowej należy składać w terminie od 22 kwietnia 2024 r. do 22 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. 3 Maja 22, pokój 25 lub 36.
Gmina Miasto Włocławek wyłoni w ramach przetargu wykonawcę, który wykona prace związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Szczegóły procedury znaleźć można pod linkiem.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz