Nowe nabory wniosków w programie regionalnym

2024-03-04 16:50:11, Q4

Przygotowywany przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji fundusz badań i wdrożeń z przeznaczeniem na granty dla małych i średnich firm jest jednym z trzech tego typu nowych narzędzi adresowanych do sfery biznesowej Kujaw i Pomorza. Wkrótce uruchomimy również działające na podobnych zasadach fundusz eksportowy i system udzielania certyfikowanych usług doradczych. Źródłem finansowania jest nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027.

Fundusz badan i wdrożeń – środki na nowe technologie i innowacje w firmach – ruszy w drugiej połowie tego roku, nabór wniosków o granty zostanie ogłoszony w trzecim kwartale. Granty będą udzielane w trzech modułach: grant na opracowanie nowych technologii, voucher badawczy i bon na patent. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać nawet z wszystkich trzech elementów. Poziom dofinasowania wyniesie 65-80 proc.

W ramach grantów z funduszu eksportowego przedsiębiorcy będą mogli sfinansować udział w międzynarodowych targach i gospodarczych misjach zagranicznych, a także związane z ekspansją na rynki zagraniczne doradztwo i szkolenia
W najbliższym czasie w ramach FEdKP planowane jest ogłoszenie konkursów i naborów niekonkurencyjnych dotyczących środków na promocję gospodarczą, rozwój transportu pozamiejskiego, rewitalizację w największych miastach regionu, wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej i segmentu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także na edukację (młodzieży poza systemem edukacji formalnej i dorosłych) oraz projekty dotyczące integracji społecznej i przełamywania stereotypów związanych z płcią.

Pełna informacja na ten temat: https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/nowe-nabory-wnioskow-w-naszym-programie-regionalnym/

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz