Członkowie Rad Seniorów z całego województwa spotkali się we Włocławku

2023-06-28 15:02:01, Q4

Członkowie Rad Seniorów z województwa kujawsko-pomorskiego spotkali się we wtorek we Włocławku z wiceministrem Ministerstwa Rozwoju i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem. Tematem spotkania była polityka senioralna rządu.

Spotkanie we Włocławku odbyło się z inicjatywy poseł Joanny Borowiak, przewodniczącej sejmowej komisji Polityki Senioralnej. Parlamentarzystka podkreślała, jak wiele zmieniło się w tym obszarze działalności państwa w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie tylko w zakresie wsparcia materialnego, ale także usprawnieniu działań Rad Seniorów:

Bardzo się cieszę, że kilka miesięcy temu udało nam się. jako posłom Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzić w Sejmie nowelizację Ustawy o Samorządzie Gminnym poszczególnych szczebli. Ustawy, która miała na celu wzmocnienie rad seniorów w Polsce. Chcieliśmy, żeby powstawało więcej rad seniorów, bo wciąż jednak odczuwalny był ten niedosyt, dlatego też w zapisie nowelizacji znalazło się zobligowanie samorządów terytorialnych na poziomie gminy, powiatu i samorządu województwa do tworzenia rad seniorów wtedy, kiedy określona grupa seniorów (...) złoży wniosek o powołanie takiej rady.

Jak dodaje, nowelizacja umożliwiła też finansowanie przez lokalne samorządy funkcjonowania Rad Seniorów, o co wnioskowały te organizacje i część samorządowców.

Jak podkreśla Stanisław Szwed Rady mają wspierać samorządy, ale też mają mieć wpływ na to co dzieje sę w lokalnych społecznościach. Jak zauważa, to jednak tylko jeden z aspektów polityki senioralnej rządu:

Oprócz tych działań dotyczących aktywizacji, są też ważne działania dotyczące wspierania materialnego seniorów, choćby program tak zwana 13 emerytura i już na stałe wpisana 14 emerytura .

Jak dodaje wiceminister jest także i trzeci priorytet polityki senioralnej rządu. Chodzi tu o wsparcie osób w wieku senioralnym, które wymagają opieki. Oznacza to wsparcie DPS-ów, czy też bezpośredniego wsparcia w miejscach zamieszkania.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz