Joanna Borowiak w składzie Rady ds Polityki Senioralnej.

2020-07-02 16:02:12, Maciej Kowalczyk

Joanna Borowiak weszła w skład Rady ds Polityki Senioralnej. Włocławska parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości odebrała dziś nominację do tego gremium z rąk minister Marleny Maląg.

Właśni dziś w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds Polityki Senioralnej, organu opiniodawczo - doradczego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Senioralnej w kadencji 2020 - 2024. Głównym zadaniem tego organu jest rozwijanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce oraz proponowanie nowych rozwiązań w zakresie polskiej polityki społecznej wobec osób starszych.

Podczas posiedzenie inauguracyjnego m.in. wręczono akty powołań członkom Rady oraz wybrano Prezydium.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz