To będzie Przyjazne Południe Przyszłości

2023-05-09 04:51:53, Q4.pl

5 maja 2023 r. została zawarta umowa na realizację zadania: Przyjazne Południe Przyszłości. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu jest firma DAWBUD Adam Iwański.

W ciągu 90 dni od daty podpisania umowy, istniejące boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 ma zostać zmodyfikowane poprzez stworzenie bieżni okólnej, budowę obiektów małej architektury (w tym m.in.: gier podwórkowych, altany i ścianki wspinaczkowej), rozbudowę monitoringu czyli montaż 3 dodatkowych kamer wraz z podłączeniem do istniejącego systemu monitoringu, remont elewacji, przebudowę utwardzenia terenu oraz nasadzenia zieleni.

Ponieważ roboty na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gałczyńskiegio będą wykonywane na obiekcie czynnym, wykonawca będzie zobowiązany zapewnić taką organizację robót, aby nie dezorganizować zajęć w placówce oświatowej, jak również nie pozbawiać dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej.

Szczegóły tego przetargu: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,122180,ab213e02f15aee8e740e6862fffc7cb1.html

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz