Przyjazne Południe Przyszłości. Przetarg ogłoszony

2023-03-24 08:10:57, Q4.pl

Przedmiot zamówienia stanowią roboty polegające na budowie obiektów małej architektury, bieżni szkolnej, instalacji monitoringu, remontu elewacji budynku, instalacji ścianki wspinaczkowej na ścianie budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Gałczyńskiego.

Istniejące boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 ma zostać zmodyfikowane poprzez stworzenie bieżni okólnej, budowę obiektów małej architektury (w tym m.in.: gier podwórkowych, altany i ścianki wspinaczkowej), rozbudowę monitoringu poprzez montaż 3 dodatkowych kamer wraz z podłączeniem do istniejącego systemu monitoringu, remont elewacji, przebudowę utwardzenia terenu oraz nasadzenia zieleni.

Ponieważ roboty na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 we Włocławku będą wykonywane na obiekcie czynnym, potencjalny wykonawca będzie zobowiązany zapewnić taką organizację robót, aby nie dezorganizować zajęć w placówce oświatowej, jak również nie pozbawiać dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej.

Szczegóły tego postępowania: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,122180,ab213e02f15aee8e740e6862fffc7cb1.html

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz