Do 26 kwietnia można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2024 rok

2023-04-18 13:06:03, Q4

Trwa kolejna edycja Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski na 2024 rok wynosi 5,3 mln złotych.

Po raz kolejny można zgłaszać swoje projekty w trzech kategoriach: zielonej, instytucjonalnej i ogólnomiejskiej. Warto zaznaczyć, że w tym roku zakres kategorii zielonej został rozszerzony o projekty związane z ekologią i ochroną środowiska. W kategorii instytucjonalnej bez zmian – dotyczy ona projektów realizowanych na terenie placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek. W kategorii ogólnomiejskiej znajdą się wszystkie projekty, które nie mieszczą się w innych kategoriach. Kwotowy podział w poszczególnych kategoriach projektów przedstawia się następująco: Informacje z Urzędu Miasta (74/2023) wtorek, 18 kwietnia 2023 r. | 3 Referat Dialogu Społecznego – Urząd Miasta Włocławek tel.: (54) 414 44 21, e-mail: prasa@um.wloclawek.pl www.wloclawek.eu zielona – 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych); instytucjonalna – 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych); ogólnomiejska – 3 300 000 złotych (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych). Projekty do WBO 2024 można zgłaszać do 26 kwietnia 2023 r. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej https://wloclawek.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski W tym roku nie ma możliwości zgłoszenia projektu w formie papierowej, ale można skorzystać z pomocy i bezpłatnego dostępu do komputera z łączem internetowym w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku oraz we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej – w budynku głównym przy ul. Warszawskiej oraz w filiach przy ul. Grodzkiej, Dziewińskiej, Toruńskiej, Żytniej, Olszowej, Sielskiej, Kościelnej, Łęgskiej i Kapitulnej. Weryfikacja zgłoszonych projektów potrwa do 31 maja 2023 r., a 1 czerwca zostanie ogłoszona wstępna lista projektów poddanych pod głosowanie. Autorzy projektów, które zostały odrzucone, będą mogli złożyć odwołania od negatywnej decyzji - procedura odwoławcza zakończy się 22 czerwca. Wtedy też zostanie ogłoszona ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie. Głosowanie we Włocławskim Budżecie Obywatelskim odbędzie się na stronie internetowej bo.wloclawek.eu i potrwa od 23 czerwca do 10 lipca. W ciągu 30 dni zostaną ogłoszone pełne wyniki i w terminie do 9 sierpnia 2023 roku poznamy projekty wybrane do realizacji w 2024 roku. Zarządzenie nr 117 / 2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-117-2023-prezydentamiasta-wloclawek-z-dnia-28marca-2023-r-w-sprawie-wloclawskiego-budzetuobywatelskiego-na-rok-2024/

(inf. prasowa UM Włocławek) 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz