Zamknij X

Budżet Obywatelski Włocławka na 2019 rok. Ostatni dzień konsultacji i warsztatów

2018-05-25 09:57:01, Maciej Kowalczyk

W godzinach od 8.00 do 18.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a są prowadzone spotkania konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Na spotkaniach można się dowiedzieć o szczegółach tegorocznej, siódmej edycji.

Zgłaszanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego Włocławka na rok 2019 odbywa się od 21 maja do dnia 15 czerwca 2018 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, jest 7 okręgów z przypisanymi do nich maksymalnymi kwotami: Zazamcze - 600 000,00 zł; Małe Południe - 600 000,00 zł; Duże Południe - 300 000,00 zł; Śródmieście - 600 000,00 zł; Kazimierza Wielkiego - 400 000,00 zł; Michelin - 300 000,00 zł; Zawiśle - 200 000,00 zł.

Nowością jest wyodrębnienie puli ogólnomiejskiej z kwotą 1 000.000 złotych. Łączna kwota do rozdysponowania w poszczególnych okręgach wynosi 3 000.000 złotych.

Formularz zgłoszenia propozycji do Budżetu Obywatelskiego jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.wloclawek.pl oraz na stronie internetowej https://bo.wloclawek.eu/ , a także w formie papierowej w: Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a oraz w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13.

Weryfikacja propozycji oraz ogłoszenie listy propozycji nastąpi do dnia 17 sierpnia 2018 roku. Głosowanie odbywać się będzie od 20 sierpnia do 7 września. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 28 września.

 

W serwisie internetowym Urzędu Miasta funkcjonuje specjalna zakładka z informacjami dotyczącymi BO 2019:

http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/251/bo-ty-decydujesz-budzet-obywatelski-miasta-wloclawek-na-rok-2019

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz