SMR. Gdzie miałby powstać reaktor? Znamy dokładną lokalizację

2023-04-17 17:56:29, Q4

Dziś w siedzibie PKN ORLEN zaprezentowano siedem potencjalnych pierwszych lokalizacji SMR (Small Modular Reactor) w naszym kraju. Na liście, obok (między innymi) okolic Warszawy, Ostrołęki czy Dąbrowy Górniczej znalazł się Włocławek. Wiemy już gdzie miałby powstać mały reaktor jądrowy w naszym mieście.

SMR ma stanowić przyszłość energetyki atomowej na świecie. Niewielkie reaktory o modularnej budowie, która przyspiesza proces powstawania instalacji, bezpieczne i przyjazne środowisku, bo nie emitujące w procesie wytwarzania energii dwutlenku węgla. Mogące ( w najmniejszym wariancie) dostarczyć prąd wykorzystywany przez 150-tysięczne miasto. Orlen Synthos Green Energy, spółka córka ORLENU i firmy Synthos ma zamiar wybudować do nawet 76 takich reaktorów w Polsce. Pierwszy ma powstać jeszcze w 2028 roku a jedną z możliwych lokalizacji jest Włocławek.

Wszystkie siedem lokalizacji wyłoniono wstępnie na podstawie szczegółowych badań geologicznych, w oparciu o polskie i międzynarodowe przepisy regulujące powstawanie tego typu inwestycji. To jednak nie kończy procesu decyzyjnego. Przez około dwa lata prowadzone będą dodatkowe, szczegółowe badania potencjalnych lokalizacji, wśród których znajduje się miejsce budowy pierwszego polskiego SMR.

We Włocławku badana będzie lokalizacja znajdująca się w sąsiedztwie ANWIL S.A. Chemiczna spółka z Grupy ORLEN zawarła porozumienie z inwestorem.

Jak można było usłyszeć na dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie, atutem tej lokalizacji jest brak aktywnych uskoków sejsmicznych w tym miejscu. Ponadto brak jest tu zagrożenia występowaniem krasu, upłynnienia gruntu, sufozji (erozji podpowierzchniowej), osuwiskami czy wreszcie podtopieniami (SMR ma powstać po zachodniej stronie DK 91, przy wyjeździe w stronę Torunia). Także tak istotny warunek jak chłodzenie reaktora nie byłoby w tym przypadku problemem. Rozważany jest w tym celu pobór wody z Wisły oraz oczyszczonych ścieków z terenu ANWIL S.A., oraz oczyszczalni ścieków przy ulicy Toruńskiej.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz