Zachęcamy do korzystania z aplikacji wKontakcieJST

2022-11-23 08:19:12, Q4.pl

W aplikacji zamieszczamy najważniejsze, bieżące informacje z Włocławka, mieszkańcy mają także możliwość zgłaszania interwencji.

Moduł „Ogłoszenia” to najważniejsze informacje z miasta (np. wydarzenia, awarie, remonty, spotkania) w formie powiadomień wysyłanych do osób posiadających aplikację. Nowością w „Ogłoszeniach” jest kategoria bezpieczeństwo.

Moduł „Zgłoszenia” daje możliwość zgłaszania sytuacji, które wymagają interwencji. Koordynatorem modułu Zgłoszeń jest Straż Miejska, do której w pierwszej kolejności spływają informacje o zdarzeniach.

Użytkownicy w szczególności doceniają możliwość przesyłania zgłoszeń o problemach związanych z infrastrukturą drogową i oświetleniową, przyrodą i małą architekturą oraz odpadami. Zgłoszenia te są prezentowane w aplikacji w sposób graficzny, w postaci odpowiednich znaczników na mapie miasta. Należy jednak pamiętać, że aplikacja nie służy do obsługi zdarzeń, które wymagają natychmiastowej reakcji, np. zgłoszeń do wypadków drogowych. W takim przypadku należy skorzystać z telefonów alarmowych.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz