W KontakcieJST z mieszkańcami Włocławka

2022-05-13 08:40:28, Q4.pl

Od blisko roku (od 15 czerwca 2021) w Urzędzie Miasta jest używana Aplikacja wKontakcieJST.

W aplikacji znajdziemy najważniejsze informacje z Włocławka, jest także możliwość zgłaszania interwencji. Moduł „Ogłoszenia” to najważniejsze informacje z Włocławka (np. wydarzenia, awarie, remonty, spotkania) w formie powiadomień wysyłanych do osób posiadających aplikację. Moduł „Zgłoszenia” daje możliwość zgłaszania sytuacji, które wymagają interwencji. Koordynatorem modułu Zgłoszeń jest Straż Miejska, do której w pierwszej kolejności spływają informacje o zdarzeniach.

Użytkownicy w szczególności doceniają możliwość przesyłania zgłoszeń o problemach związanych z infrastrukturą drogową i oświetleniową, przyrodą i małą architekturą oraz odpadami. Zgłoszenia te są prezentowane w aplikacji w sposób graficzny, w postaci odpowiednich znaczników na mapie miasta. Należy jednak pamiętać, że aplikacja nie służy do obsługi zdarzeń, które wymagają natychmiastowej reakcji, np. zgłoszeń do wypadków drogowych. W takim przypadku należy skorzystać z telefonów alarmowych.

Dla zapewnienia wysokiej jakości prezentacji informacji dostępnych w aplikacji, wprowadzono mechanizm filtrowania wyświetlanych zgłoszeń w oparciu o ich statusy.

Ustawienia filtra uruchamia się przyciskiem z ikoną lejka, umieszczonym w prawym dolnym rogu mapy. Funkcjonalność filtrowania dostępna jest w aplikacji od wersji 2.7.0. Aktualizacje aplikacji do tej wersji są już dostępne dla telefonów z system Android i iOS.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz