Nic o nas bez nas – włocławska Lewica przeciwko wariantom Centralnego Portu Komunikacyjnego

2022-11-10 13:48:11, Q4.pl

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma znacznie usprawnić komfort podróży dla mieszkańców naszego kraju. W jego skład wchodzą także nowe połączenia kolejowe. Włocławska Lewica sprzeciwia się jednak wszystkim projektom, które miałyby przebiegać przez Włocławek.

Włocławscy samorządowcy, pomimo zrozumienia potrzeby modernizacji kolei i tworzenia nowych, szybkich połączeń w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego nie może zgodzić się na przedstawione warianty, które zaproponowali wykonawcy.

Rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego nie może oznaczać regresu dla naszego miasta. Nie może oznaczać też strat które będą ponosić mieszkańcy naszego miasta, czy tutejsi przedsiębiorcy. Klub Radnych Nowej Lewicy na kolejnej sesji zaproponuje stanowisko Rady Miasta w którym wyrazi sprzeciw wobec wszystkich planowanych rozwiązań budowy idących przez nasze miasto. - mówi Piot Kowal, przewodniczący Rady Miasta Włocławek

Chodzi o warianty w których linie Kolei Dużych prędkości przebiegać mają przez dzielnice domów jednorodzinnych Rybnica, oraz przy osiedlu mieszkalnym przy ulicy Płockiej. Mieszkańcy tamtych terenów wyrażają obawy, że ich domy mogą zostać zburzone, bądź znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych.

Nikt wcześniej nie myślał o tego typu rozwiązaniach. Jest bardzo dużo niewiadomych. Gdyby doszło do ewentualnej budowy, mieszkańcy mają obawy co do kwot jakie byłyby im wypłacone. Nie chcemy dopuścić do tego, aby przez środek osiedla Rybnica biegła ta linia kolei. Najpierw konsultacje z mieszkańcami i władzami miasta, aby znaleźć optymalne rozwiązanie przebiegu tych linii, dopiero potem przedstawić go mieszkańcom. - mówi radna Joanna Hofman-Kupisz

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że część proponowanych wariantów zakłada budowę linii kolei przez terny przemysłowe, które przeznaczone są pod rozbudowę istniejących już na tym obszarze fabryk, co z kolei może oznaczać mniej miejsc pracy, czy mniejsze wpłwy to budżetu miasta.

Tym samym, Rada Miasta Włocławek mając na uwadze dobro miasta i jego mieszkańców wyraża sprzeciw wobec przebiego wszystkich poponowanych wariantów linii kolejowych naruszających teren Włocławka.

Jest takie powiedzenie „Nic o nas bez nas”. Po to między innymi się tu spotykamy, aby poprzeć i solidaryzować się z mieszkańcami Włocławka którzy znając te projekty bardzo mocno się im sprzeciwiają. Ta linia jest bardzo potrzebna, ale jestem pewien że jest jakieś optymalne rozwiązanie, które nie będzie naruszać intersu mieszkańców. Trzeba tylko dobrej woli. Miasto Włocławek jak i mieszkańcy tę wolę posiadają, chętnie będziemy szukali wspólnego rozwiązania aby wszyscy byli zadowoleni – mówi radny Krzysztof Grządziel, radny Nowej Lewicy

Miasto ma nadzieje, że konsultacje społeczne, które odbędą się 22 listopada o godzinie 17:00, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków przy ulicy Żytniej, będą okazją na podzielenie się z wykonawcami obawami bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców miasta, oraz uda się wypracować rozwiązanie.

Bardzo zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2. Przyjdźcie Państwo, powiedzcie do myślicie i co czujecie w związku z tymi projektami – mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Elżbieta Rutkowska

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz