Młodzi z ANWILEM – stypendia dla studentów

2022-11-03 08:30:02, Q4.pl

Fundacja ANWIL po raz kolejny wesprze finansowo studentów - przyszłych specjalistów przemysłu chemicznego. Na piątkę najzdolniejszych mieszkańców powiatu włocławskiego, uczących się na dowolnej polskiej uczelni publicznej, czeka dziewięciomiesięczne stypendium w wysokości 700 złotych brutto. To już piąta edycja programu, w ramach którego do tej pory fundacja przyznała stypendia w łącznej wysokości 120 tys. zł.

Stypendystami korporacyjnej fundacji ANWILU mogą zostać studenci ostatniego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studenci czwartego i piątego roku studiów mieszkający na terenie powiatu włocławskiego, którzy nie ukończyli 26. roku życia i studiują w trybie stacjonarnym na dowolnej polskiej uczelni publicznej na wskazanych kierunkach. 

O przyznanie stypendium w ramach programu „Młodzi z ANWILEM” mogą ubiegać się uczący się na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, robotyka i informatyka przemysłowa, mechatronika pojazdów i maszyn roboczych, systemy sterowania oraz zielone technologie.

Przyszli stypendyści poza, wysoko punktowanymi na etapie oceny wniosków dokonaniami naukowymi, powinni wykazać się średnią ocen co najmniej 4,5 uzyskaną w ostatnich dwóch semestrach studiów. Szansę otrzymania stypendium zwiększa także aktywność społeczna oraz udokumentowany udział w praktykach studenckich, stażach, kołach naukowych i wymianach międzynarodowych.

To już piąta edycja studenckiego konkursu stypendialnego Fundacji ANWIL. Od 2018 roku z tej formy wsparcia skorzystało 19 stypendystów na łączną kwotę 120 tys. zł. Oprócz comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 700 zł brutto od fundacji, stypendyści mają możliwość zdobycia praktyk i stażu, a nawet stałej pracy w ANWILU, tj. u fundatora fundacji. Obecnie w spółce pracuje czterech spośród 19 absolwentów, którzy byli laureatami programu „Młodzi z ANWILEM”.

Regulamin programu oraz wniosek stypendialny znajdują się na stronie Fundacji ANWIL www.fundacjaanwil.plw zakładce PROGRAMY STYPENDIALNE.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 listopada 2022 roku.

(Informacja prasowa ANWIL S.A.)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz