Zamknij X

Zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania miejscami grzebalnymi

2022-06-21 11:33:46, Q4.pl

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 17 czerwca 2022 r. zostały ustalone zasady gospodarowania miejscami grzebalnymi na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Włocławek, tj. na cmentarzu przy al. Chopina oraz cmentarzu w Pińczacie.

Miejscem grzebalnym jest miejsce wyznaczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego do urządzenia grobu lub miejsce odzyskane w wyniku ekshumacji lub likwidacji grobu. Miejscem grzebalnym jest miejsce pod grób ziemny lub murowana nisza w kolumbarium przeznaczona do składania urn. Miejsca grzebalne nie mogą być przedmiotem obrotu.

Miejsce grzebalne udostępnia:

Prezydent Miasta Włocławek – na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku oraz w Kwaterze Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie, a także miejsca grzebalne udostępnione za życia osobom, dla których są przeznaczone,

Zarządca Cmentarzy Komunalnych – miejsce grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie, z zastrzeżeniem pkt 1.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji samodzielnie położonych miejsc grzebalnych z przeznaczeniem dla osób żyjących w ilości nie większej niż 20% dostępnych, nowo powstałych lub odzyskanych w wyniku likwidacji miejsc grzebalnych. Miejsce grzebalne zwolnione po ekshumacji oraz miejsce grzebalne rezerwowane, za które nie została wniesiona opłata przedłużająca ich ważność pozostają w dyspozycji Zarządcy Cmentarzy i mogą być przeznaczone do bieżących pochowków.

Zarządcy Cmentarzy przysługuje prawo likwidacji grobu, za który nie zostały wniesione opłaty przedłużające jego ważność.

Powyższym Zarządzeniem zostały także powołane: Komisja d/s opiniowania wniosków o rezerwację miejsc grzebalnych z przeznaczeniem dla osób żyjących oraz Komisja do spraw likwidacji grobów do likwidacji.

Pełna treść Zarządzenia nr 238/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zasad gospodarowania miejscami grzebalnymi na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Włocławek:.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz