Zamknij X

Centrum Przesiadkowe we Włocławku w zarządzie MZiDiT

2022-03-28 09:00:51, Q4.pl

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z 24 marca 2022 r. zostały zatwierdzone zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Na mocy niniejszego Zarządzenia, MZIDiT zarządza i sprawuje nadzór nad utrzymaniem multimodalnego węzła przesiadkowego - dotyczy to w szczególności takich działań, jak: bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu, utrzymanie w pełnej sprawności infrastruktury obiektu, zimowe utrzymanie centrum przesiadkowego, stałe monitorowanie centrum przesiadkowego, koordynowanie prac związanych z utrzymaniem obiektu, koordynowanie prac związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, a także sprawowanie nadzoru nad instalacją elektryczną.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka w tej sprawie tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz