Zamknij X

Samorząd Włocławka podsumował rok 2021

2022-01-14 09:22:35, Q4.pl

Zbliżamy się do połowy pierwszego miesiąca nowego roku. Według włocławskiego ratusza, to odpowiednia okazja na podsumowanie tego, co udało się zrobić w roku 2021 w ramach polityki miejskiej we wszystkich sferach – procesów inwestycyjnych w mieście, kultury, edukacji, zdrowia, czy programu rewitalizacji.

Spadek dochodów miasta, który rzutuje na spadek dochodów o charakterze bieżącym, mniejsza nadwyżka operacyjna. To tylko część problemów z którymi boryka się włocławski samorząd. Mimo tego, w ubiegłym roku z 190 milionów założonego budżetu inwestycyjnego, większość z zadań które postawił sobie włocławski ratusz, udało się zrealizować. Na rok 2022, budżet inwestycyjny ma być o 15 milionów złotych niższy.

Bardzo trudny rok za nami, 2021. Nie tylko ze względów pandemicznych, aczkolwiek jest to sprawa nadrzędna o której trzeba powiedzieć wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Musieliśmy przetrwać te 12 miesięcy. Niestety trudno o optymizm na początku 2022 roku, bo właściwie nie wiemy co nas czeka. - mówi prezydent miasta, Marek Wojtkowski.

Wśród wielu działań realizowanych przez Urząd Miasta w ubiegłym roku, wymienić można między innymi:

3 Maja woonerfem

Architekci z warszawskiej pracowni Sawawa stworzą kompletną dokumentację projektową dla zadania "3 Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji". Zwycięski projekt zakładał ochronę i wyeksponowanie historycznej przestrzeni ulicy 3 Maja poprzez podkreślenie jej wartości urbanistycznych i architektonicznych, stworzenie przyjaznego i bezpiecznego obszaru dla wszystkich użytkowników ulicy oraz urządzenie reprezentacyjnej, wielofunkcyjnej i atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, która przyczyni się do aktywizacji parterów usługowych oraz wnętrz kwartałów zabudowy powiązanych funkcjonalnie z ulicą 3 Maja i Śródmieściem.

Budowa bloków przy Celulozowej

Trwa ostatni etap budowy czterech bloków przy ulicy Celulozowej. Powstaną tu budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Ten etap ma się zakończyć w sierpniu 2022 roku. We wrześniu ubiegłego roku podpisana została umowa na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla II etapu inwestycji przy ulicy Celulozowej. W tym etapie w dwóch blokach powstaną kolejne 144 mieszkania dla włocławian.

Trwa nabór wniosków o najem mieszkań. Nabór trwa do 14 stycznia. Do tej pory do urzędu miasta wpłynęło około 450 wniosków. Przypomnijmy: w pierwszym etapie przy ulicy Celulozowej powstanie 288 lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Wnioski o najem mieszkań można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy Zielonym Rynku na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie

Przy Krzywej Górze powstaje „Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie”. Termin zakończenia prac wyznaczony został na luty 2022 roku. Głównym celem tego projektu jest poprawa sytuacji osób używających alkohol w sposób destrukcyjny i ich rodzin. W centrum realizowane będą świadczenia pomocy medycznej oraz zajęcia wspierające i motywujące do leczenia odwykowego, grupy wsparcia i warsztaty rozwoju osobistego. Długo oczekiwana izba wytrzeźwień w nowoczesnym wydaniu odciąży Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Inwestycje drogowe

W różnych częściach miasta trwają prace związane z poprawą infrastruktury drogowej. Od końcówki grudnia przejezdna jest aleja Jana Pawła II. Ważną tegoroczną inwestycją będzie rozbudowa ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletniczej do alei Jana Pawła II oraz rozbudową ronda w ciągu alei. Ponadto trwają prace projektowe dotyczące budowy drogi łączącej ulicę Papieżka z aleją Kazimierza Wielkiego, rozbudowę ulicy Granicznej i Leśnej, kontynuację drogi dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda, budowę ulicy Energetyków.

Centrum Przesiadkowe

Za prawie 9 milionów złotych przy ulicy Okrzei powstaje multimodalny węzeł przesiadkowy. Zakres robót to między innymi: prace rozbiórkowe budynków i ciągów komunikacyjnych, przebudowa istniejącego parkingu dla autobusów oraz stanowisk dla pasażerów, budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych i rowerów, wybudowanie wiaty służącej swobodnemu przemieszczaniu się pasażerów pod dachem pomiędzy wyjściem z tunelu pod ul. Okrzei a stanowiskami przyjazdu i odjazdu autobusów. Powstały osłonięte poczekalnie, nowe chodniki i ścieżka rowerowa.\

Wszystkie punkty podsumowania w naszym materiale wideo.

Komentarze (1)


-anty- (2022-01-14 13:51:00) Zgłoś do moderacji
Za chwile miasto zapłacze. W Anwilu będzie strajk to spadną przychody do budżetu.

Dodaj swój komentarz