Zamknij X

Mamy we Włocławku Prymusów Zawodu Kujaw i Pomorza

2022-01-05 08:19:09, Q4.pl

350 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych otrzyma w 2022 roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II.

W gronie tym są obecni uczniowie włocławskich szkół (łącznie 39 osób, w tym 38 uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek). Najwięcej stypendystów: po 13 osób z każdej ze szkół mają: Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół nr 3.

Wysokość stypendium wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Pełna informacja na ten temat tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz