„Elektrycy” pełni energii do nauki

2021-12-23 09:00:47, Q4.pl

Tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Elektrycznych: Oliwia Piasecka i Adrian Kłódkowski zostali laureatami konkursu „Energia do nauki klucz” organizowanego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Opracowany przez nich projekt pt. „Hybrydowa mikroinstalacja OZE” został doceniony przez Komisję Konkursową i nagrodzony 3 miejscem z nagrodą pieniężną 5 000 zł przeznaczoną na doposażenie pracowni elektrycznej.

Konkurs skierowany był do szkół ponadpodstawowych współpracujących z ENERGA-OPERATOR S. A. w ramach umów patronackich w programie „Energ(i)a do nauki”. Zadanie konkursowe polegało na opisaniu najciekawszych projektów, które powstały lub mógłby powstać przy wykorzystaniu sprzętu sfinansowanego przez ENERGA-OPERATOR S. A.

Laureaci są uczniami klasy 4TG Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, kształcącymi się w zawodzie technik elektryk. Opiekunem uczniów jest Jacek Kandyba – kierownik szkolenia praktycznego oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz