Stół zdrowia - międzypokoleniowe warsztaty WSN Eurointegracja

2021-12-01 13:33:52, Q4.pl

WSN „Eurointegracja” w ramach grantu FUNDACJI „ANWIL dla Włocławka” w programie „Budujemy mosty” kontynuuje projekt pn. „Seniorze – Nie jesteś sam”, który jest skierowany dla osób niepełnosprawnych, w tym członków Stowarzyszenia, ich rodzin, przyjaciół oraz społeczności.

Stowarzyszeniu zależy na integracji starszych członków stowarzyszenia ze społecznością lokalną, oraz młodym pokoleniem.

Między innymi z tego powodu odbyły się warsztaty kulinarne, które miały na celu pokazanie podstaw zdrowego żywienia. „Stół zdrowia”, czyli cykl międzypokoleniowych warsztatów pomaga w odnalezieniu zdrowych nawyków i zrównoważonego trybu życia, ale świadczy także o zainteresowaniu podopiecznych, że czas na edukację, aktywność, integrację, rozwijanie swoich zainteresowań, czy zaspokojenie potrzeb i wyzwolenie wewnętrznej kreatywności właśnie nastał.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz