Wał przeciwpowodziowy do kontroli

2021-10-13 08:23:56, Q4.pl

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe na wykonanie oceny stanu technicznego - kontroli okresowej pięcioletniej dla obiektu hydrotechnicznego - wału przeciwpowodziowego, wraz z trzema zasuwami przepustowymi. Obiekt jest zlokalizowany na terenie Doliny Korabnickiej i pozostaje w administracji Gminy Miasto Włocławek na odcinku o długości 4348,3 m.

Kontrola wiąże się m.in. z wykonaniem pomiarów geodezyjnych w celu określenia geometrii obwałowania, aktualnej niwelety korony oraz dla określenia lokalizacji początku i końca obwałowania, budowli wałowych czy też występujących kolizji. Konieczne jest też wykonanie badań geotechnicznych tj. odwiertów geotechnicznych, sondowania wykonane w celu rozpoznania rodzaju i stanu gruntów budujących korpus i podłoże obwałowania oraz określenie parametrów geotechnicznych gruntów i współczynnika filtracji.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca – Biuro Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska – będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia do dnia 20 listopada 2021 r.

Pełna dokumentacja tego postępowania jest opublikowana tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz