Nowe bransoletki życia już działają

2021-10-05 15:21:27, Q4.pl

Trwa rozruch przygotowanego przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) dużego programu teleopieki domowej, którym obejmujemy 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych. W systemie, którego sercem jest centrum operacyjne działające w kompleksie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, mamy już pół tysiąca seniorów. Wkrótce dołączy do nich m.in. 161 mieszkańców Włocławka.

Zainteresowanie bransoletkami życia na etapie pilotażu było ogromne. Obecnie przekazujemy opaski partnerom, ale czekamy też na kolejne zgłoszenia samorządów. Ponadto pracujemy nad rozszerzeniem naszej oferty, chcemy umożliwić udział w programie teleopieki także osobom zamieszkującym gminy, które nie zgłosiły się do projektu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Opiekuńczo-ratunkowym systemem teleopieki domowej, na który składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz uruchomione na początku września centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się ich 78 (zaproszenie jest nadal otwarte). Siedemdziesiątym dziewiątym partnerem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, które wzięło na siebie organizację centrum teleopieki (Kujawsko-Pomorskie Telecentrum).

Cały projekt opiewa na kwotę 378 tysięcy z niewielkimi groszami. Wkład własny naszego miasta to ponad 169 tysięcy, natomiast kwota dofinansowania – 209 tysięcy. Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2023 roku. W ramach tego projektu rozdamy 161 bransoletek życia, które są instrumentem elektronicznym, który ma ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie naszym seniorom – mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

 

Uczestnicy programu mają już za sobą testowe kontakty z telecentrum, w którym dyżurują wykwalifikowani ratownicy medyczni. Był już też przypadek prawdziwej interwencji, w wyniku której ratownicy z telecentrum wezwali do podopiecznego pogotowie ratunkowe.

Opaska, to tylko urządzenie do transmitowania informacji. Po drugiej stronie opaski stworzyliśmy jako województwo własne Centrum Usług Opiekuńczych.(...) Za monitorami siedzą ratownicy medyczni. To nie są przypadkowe osoby ściągnięte i przygotowane do pracy. To są osoby, które mają kwalifikacje i kompetencje na poziomie medycznym. W momencie gdy coś się dzieje, ratownik medyczny jest w stanie świadomie i profesjonalnie zareagować – mówi Adam Szponka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

ROPS, który sukcesywnie przekazuje zamówione bransoletki życia kolejnym samorządom (to one prowadziły nabory uczestników, a obecnie prowadzą ostateczną dystrybucję urządzeń), przygotowuje też rozwiązanie dla tych zainteresowanych dołączeniem do systemu seniorów, których gminy zamieszkania nie skorzystały z zaproszenia do partnerstwa w programie. Mogliby oni uczestniczyć w programie za symboliczną miesięczną opłatą, a osoby skromnie uposażone bezpłatnie.

Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty będą pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.

Wiadomo, że jednym z problemów ludzi starszych są częste upadki w domach. Czasem te osoby żyjące samotnie nie mogą się podnieść, nie mogą znaleźć tej pierwszej pomocy, czasem nawet przez kilka godzin. Ta bransoletka może dopomóc w szybkim dzieleniu pomocy, a są to czasem bardzo ważne sprawy; wylewy, zawały, złamania. Bardzo się cieszymy, że Włocławek wszedł w ten projekt – mówi Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa.

 

Projekt, z budżetem w wysokości 19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020.

 

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz