Podsumowanie projektu Scena bez barier i widowisko „W krainie snu”

2021-09-20 12:34:18, Q4.pl

W ubiegły piątek, na deskach Teatru Impresaryjnego we Włocławku zaprezentowane zostało widowisko pt. „W krainie snu” połączone z podsumowaniem realizacji projektu pt. ”Scena bez barier”.

Projekt skierowany był do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Brało w nim udział 14 uczestników.

W ramach projektu Teatr Impresaryjny prowadził cykl zajęć warsztatowych i spotkań ze specjalistami. Zajęcia rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. w budynku Teatru przy ul. Wojska Polskiego 13 we Włocławku. Warsztaty obejmowały rozbudowane zajęcia teatralne oraz zajęcia plastyczne, zajęcia z muzykoterapii spotkania z psychologiem i logopedą. Zwieńczeniem zajęć teatralnych jest wspólne przygotowanie przedsięwzięcia scenicznego, w którym czynny udział biorą osoby z niepełnosprawnością.

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz