Przysięga służby przygotowawczej na terenie 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu

2021-07-09 14:21:49, Q4.pl

Przysięga wojskowa, która odbyła się 09.07.2021 r. na terenie 82 blp w Inowrocławiu była przysięgą nietypową. Kadra, dowódcy, instruktorzy wszyscy ubrani w oliwkowe berety żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Za to żołnierze, którzy złożyli uroczystą przysięgę wojskową wypowiadali słowa roty z zielonym beretem w ręku.

Cała uroczystość jest efektem projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), absolwentów, którzy właśnie ukończyli skróconą 12 dniową służbę przygotowawczą oraz instruktorów z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy poświęcili dużo wysiłku i serca dla ich szkolenia.

Absolwenci takich klas, działających pod patronatem programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej mają możliwość i przywilej odbycia służby przygotowawczej w skróconej formie, ponieważ dużą część szkolenia, które żołnierz zazwyczaj odbywa w trakcie szkolenia podstawowego oni mają już za sobą. W każdej edycji projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych nauka odbywa się przez dwa lata. Dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły. Uczniowie biorą udział w zajęciach teoretycznych i co bardzo ważne praktycznych, w tym także pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych. Podczas nauki w szkole realizują program szkolenia z przedmiotu Edukacja Wojskowa, który został przewidziany na łącznie 185 godzin lekcyjnych.

Cały projekt jak i szkolenie nie byłoby możliwe bez wsparcia tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Jedną z takich jednostek jest 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, której żołnierze szkolili przez ostatnie dni 55 młodych, ambitnych osób z klas mundurowych województwa kujawsko-pomorskiego. Są to absolwenci kilku placówek: Szkół Technicznych Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, Chełmnie i Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku, Zespołu Szkół Technicznych nr 4 w Toruniu, Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

Przeszkoliliśmy żołnierzy na podstawie programu szkolenia podstawowego skróconej służby przygotowawczej dla absolwentów klas wojskowych. Widać w tych młodych osobach zapał i zaangażowanie (…) Jest w nich przysłowiowy ogień. My zasialiśmy ziarno, teraz od nich zależy w jaki sposób zwiążą swoją przyszłość ze służbą wojskową. Część z nich złożyła dokumenty na akademie wojskowe, duże grono chce studiować na cywilnych uczelniach i wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, co bardzo nas cieszy. - powiedział ppor. Igor Gutowski z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który był dowódcą kompanii szkolenia przygotowawczego.

Listy gratulacyjne za wysokie wyniki uzyskane podczas szkolenia, w obecności swoich rodzin odebrali: szer. Elew Adrian Roszak, szer. elew Wiktoria Ochimowska, szer. elew. Hubert Stańczak, szer. elew. Marta Filipowicz.

Siostry Katarzyna i Małgorzata Góreckie, absolwentki klasy mundurowej Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku podczas wcielenia 12 dni temu mówiły, że mają jasny cel:

W szkole dowiedziałyśmy się o służbie przygotowawczej. Przez 3 lata byłyśmy do tego przygotowywane (…) Jeśli wszystko pójdzie tak, jak myślimy to służba zawodowa.

Dziś, przed uroczystą przysięgą podtrzymują swoje zdanie:

Podczas szkolenia spodobała nam się specyfika Wojsk Obrony Terytorialnej. Duża ilość taktyki i szkolenia strzeleckiego robi wrażenie. Działania przeciwkryzysowe to równie interesująca dziedzina. Nadal czekamy na wyniki rekrutacji do Wojskowej Akademii Technicznej. Teraz jesteśmy przekonane, że w WOT też znajdziemy swoje miejsce.

(Informacja prasowa 8.K-PBOT)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz