CSWOT szkolił leśników

2021-07-02 10:03:13, Q4.pl

W dniach 21-25 czerwca br. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało pierwsze pilotażowe szkolenie dla leśników. Podstawą kursu był autorski program, przygotowany przez instruktorów CSWOT. Przed 1939 rokiem analogiczne szkolenia wojskowe leśników były prowadzone regularnie, dzięki czemu wykazali oni duże zaangażowanie w trakcie II wojny światowej.

W ramach pięciodniowego kursu, instruktorzy CSWOT zapoznali leśników z wyposażeniem wojskowym, wykorzystaniem broni długiej i krótkiej, taktyką, szkoleniem saperskim, łącznością, medycyną pola walki oraz obroną przed bronią masowego rażenia.

Celem przeprowadzonego szkolenia było budowanie rezerw osobowych, tak aby w przypadku konfliktu zbrojnego, leśnicy dokładnie rozumieli zadania jakie będzie realizowało wojsko w terenie lesistym. Dzięki tym zajęciom, leśnicy zyskali wiedzę na temat funkcjonowania Sił Zbrojnych RP i możliwości wykorzystania własnych doświadczeń i znajomości terenu do wspierania działań podejmowanych przez wojsko. Ponadto, co jest bardzo istotne - leśnicy będą mogli być delegowani do pododdziałów, w roli niejako „przewodnika lasu”, co znacząco ułatwi wojsku np. przemieszczanie się czy wystawianie punktów obserwacyjnych. – powiedział Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Leszczyński

Kurs leśników zorganizowany został na terenie Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Tucholi. Był on pierwszym elementem budowania systemu szkolenia leśników na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Realizacja pierwszego w Polsce szkolenia leśników była możliwa dzięki nawiązaniu współpracy między Komendantem CSWOT, a Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych i Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Tucholi.

Zorganizowane szkolenie, było pierwszym elementem budowania całego systemu szkolenia leśników na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Dodatkowo CSWOT rozpoczęło pilotażowe szkolenie wojskowe w technikum leśnym w Tucholi, gdzie uczniów szkoły średniej zapoznajemy z wyposażeniem wojskowym i podstawami działania bojowego. Obecnie jesteśmy w trakcie nawiązania współpracy z oddziałami Wyższej Szkoły Leśnej, gdzie w ramach programu „Legia Akademicka” będziemy szkolić przyszłych leśników, a zarazem potencjalnych przyszłych żołnierzy. Dzięki podjęciu takich działań będziemy wstanie rozwinąć i wprowadzić kolejne zaawansowane elementy szkolenia wojskowego realizowanego w ramach „Legii Akademickich” – dodał płk Krzysztof Leszczyński

Na czas mobilizacji Leśnicy mają ściśle określone zadania, a część z nich jest reklamowana od służby wojskowej. Wówczas wojsko wykorzystując ich umiejętności i znajomość terenu otrzymuje znaczące wsparcie, a wiedza leśników nabiera praktycznego wymiaru.

Szkolenie zrealizowane zostało na bardzo wysokim poziomie. Zajęcia pozwoliły nam w praktyce zrozumieć jak będą wyglądały nasze zadania po ogłoszeniu mobilizacji. Jestem bardzo zadowolony, że zrealizowane szkolenie pozwoliło nam połączyć dotychczasową wiedzę teoretyczną z praktyką. Instruktorzy z CSWOT w pełni zobrazowali nam działanie Sił Zbrojnych RP jak i działania nas jako leśników w czasie konfliktu militarnego- podsumował uczestnik szkolenia strażnik leśny z Nadleśnictwa Osie, Pan Włodzimierz Wiśniewski

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

(Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz