Otwarta akcja poboru krwi

2021-05-04 09:24:39, Q4.pl

W czwartek 6 maja w godzinach od 12:30 do 16:30 w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ul. 3 Maja odbędzie się akcja poboru krwi.

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z pandemią koronawirusa wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, Polski Czerwony Krzyż zwraca się do tych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem o zgłoszenie się na otwartą akcję poboru krwi.

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania.

Informujemy również, że od  26 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi osobom, które oddały krew lub jej składniki, w tym osocze po przebytej chorobie COVID-19, przysługują dwa dni wolnego. Ozdrowieńcy i krwiodawcy mogą skorzystać z wolnego w dniu, w którym oddali krew lub osocze i w dniu następnym.

Ozdrowieńcom oddającym osocze przysługuje też jeszcze jeden przywilej – 33-proc. ulga na przejazdy w komunikacji zbiorowej na podstawie biletów jednorazowych.

Z tej ulgi może jednak skorzystać ta osoba, która co najmniej trzy razy oddała krew lub jej składniki, w tym osocze.

PCK apeluje o oddawanie krwi, ponieważ jest ona potrzebna szczególnie teraz. Jednocześnie informuje, że wszelkie procedury medyczne i zasady higieny są prowadzone zgodnie z rozporządzeniami ministra zdrowia.

(Informacja prasowa PCK Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz