Zamknij X

LPP oraz Brzeskie Centrum Kultury i Historii razem dla dzieci i młodzieży z gminy Brześć Kujawski

2021-04-27 10:55:36, Q4.pl

Polski producent odzieży oraz Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” zadeklarowali chęć realizacji wspólnych projektów na rzecz lokalnej społeczności. Na mocy podpisanego listu intencyjnego, firma LPP objęła także honorowym patronatem salę multimedialną Centrum, w której w ramach współpracy partnerskiej, organizowane będą m.in. zajęcia dydaktyczne dla młodych mieszkańców gminy Brześć Kujawski.

Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży to cel, który połączył firmę LPP oraz dyrekcję Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „Wahadło”. W marcu tego roku, przy wsparciu Urzędu Miasta, strony zainicjowały pierwszy wspólny projekt edukacyjny skierowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Podpisany w kwietniu br. list intencyjny to formalne potwierdzenie partnerstwa pomiędzy Centrum i gdańską spółką oraz woli współpracy przy kolejnych działaniach w obszarze dydaktyki, sportu i rekreacji oraz bezpieczeństwa najmłodszych.

To bardzo dobra wiadomość, że w Brześciu Kujawskim powstało miejsce o tak bogatej i ciekawej ofercie dla lokalnej społeczności. Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor oraz władzom gminy. Mieszkańcy zyskali nowoczesne centrum kultury i historii, a my kolejnego partnera, z którym możemy realizować wspólne inicjatywy. Zachęcanie dzieci i młodzieży do ruchu i aktywności oraz umożliwianie im rozwijania pasji, są dla LPP, jako firmy rodzinnej, szczególnie istotne. Te same priorytety podziela BCKiH „Wahadło”, dlatego jestem przekonany, że jeszcze w tym roku uda nam się wcielić w życie kilka interesujących projektów – podkreśla Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.

Jednym z najważniejszych planowanych na ten rok przedsięwzięć jest organizacja zajęć z automatyzacji i robotyki dla dzieci z gminy Brześć Kujawski. Lekcje miałyby odbywać się w objętej patronatem LPP sali multimedialnej brzeskiego centrum. Celem inicjatywy jest rozwijanie wiedzy i zdolności uczniów szkół podstawowych w obszarze innowacji i nowych technologii jako jednej z kluczowych kompetencji przyszłości.

Zależy nam na tym, aby oferta zajęć w nowym centrum kultury była różnorodna i cały czas poszerzana. Bardzo cieszymy się, że firma LPP objęła swoim patronatem salę multimedialną, znajdującą się w Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło.” Współpraca ta pozwoli dzieciom i młodzieży z miasta i gminy Brześć Kujawski, rozwijać swoje zainteresowania w obszarze automatyki i robotyki. Mocno wierzymy, że zajęcia te będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Dzięki wsparciu firmy LPP lekcje będą bezpłatne, co jest ogromnym plusem, ponieważ umożliwi wyrównywanie szans w dostępie do nowych technologii oraz aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego – mówi Agata Kubajka, Dyrektor BCKiH.

W miesiącach letnich, o ile warunki epidemiologiczne na to pozwolą, LPP planuje również włączyć się w imprezy sportowe i rekreacyjne, przygotowywane przez zespół Brzeskiego Centrum Kultury i Historii oraz Urząd Miasta. Szczegółowy zakres współpracy pomiędzy LPP i BCKiH będzie ustalany na bieżąco, zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz możliwościami organizacyjnymi.

Bardzo się cieszę, że firma LPP rozwijając na naszym terenie działalność biznesową, aktywnie włącza się w lokalne inicjatywy społeczne i edukacyjne. Zajęcia z automatyki i robotyki to już kolejny projekt m.in. obok lekcji z języka angielskiego, którego partnerem jest LPP. Mam nadzieje, że wspólnie podejmowane działania, wspierać będą rozwój pasji i zainteresowań najmłodszych mieszkańców gminy Brześć Kujawski – komentuje burmistrz Brześcia Kujawskiego, Tomasz Chymkowski.

Od momentu ogłoszenia przez LPP w 2018 r. inwestycji na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej firma pozostaje aktywnym uczestnikiem życia społecznego Gminy. We współpracy z Urzędem Miejskim realizuje m.in. program edukacyjny „Angielski z LPP” oraz projekt „Wyprawka dla pierwszaka”.

(Informacja prasowa LPP)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz