Jeszcze przez dwa tygodnie czekamy na projekty do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego

2021-04-15 08:13:39, Q4.pl

Od 6 do 28 kwietnia 2021 roku mieszkańcy Włocławka mogą zgłaszać projekty w edycji Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Swój pomysł można wysłać drogą elektroniczną na stronie internetowej, lub poprzez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urn wystawionych w budynkach: Urzędu Miasta (Zielony Rynek 11/13) i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a).

Do podziału są cztery miliony złotych, w poszczególnych kategoriach projektów:

  • zielona – jeden milion złotych (obejmuje projekty związane z roślinnością na terenach należących do Miasta Włocławek).
  • instytucjonalna – jeden milion złotych (są to projekty realizowane na obszarze należącym do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek).
  • ogólnomiejska – dwa miliony złotych (obejmuje projekty, które nie kwalifikują się do pozostałych kategorii).

Nowością w tej edycji budżetu obywatelskiego jest możliwość zgłaszania projektów, które będą realizowane również na nieruchomościach, do których Gmina Miasto Włocławek posiada tytuł prawny do dysponowania – projekty takie mogą dotyczyć wyłącznie realizacji nowych przestrzeni edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja czynna.

Maksymalna wartość pojedynczego projektu/zadania może wynieść jeden milion złotych.

Szczegóły procedury są dostępne na dedykowanej stronie.

Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi 28 maja 2021 roku.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz