Wystarczy miejsc dla pierwszaków i przedszkolaków

2021-03-01 08:23:54, Q4.pl

W 21 włocławskich przedszkolach publicznych na rok szkolny 2021/2022 zostało przygotowanych 2255 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, w 93 oddziałach (w tym 10 oddziałów integracyjnych). Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą funkcjonowały 2 odziały przedszkolne dla 16 dzieci.

Planuje się również zorganizować 6 oddziałów przedszkolnych dla łącznej liczby ok. 150 dzieci w czterech szkołach podstawowych: SP 3 , SP 7, SP 19 i SP 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.

Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, planowane jest utworzenie w 15 włocławskich szkołach podstawowych 35 klas pierwszych dla łącznej liczby 875 uczniów. Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 dla ok. 20 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego planuje się utworzenie 3 klas pierwszych.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz