Wspólny patrol policjantów i strażników łowieckich w pow. radziejowskim

2021-02-22 08:27:03, Q4.pl

Radziejowscy dzielnicowi i strażnicy łowieccy zorganizowali wspólny patrol. Działania te miały między innymi zapobiec kłusownictwu oraz dewastacji i zaśmiecaniu lasów.

Patrol złożony z policjantów i strażników odbył się na terenach leśnych w gminie Dobre. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne.

Funkcjonariusze zwracali także uwagę na osoby, które naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi oraz miejsca, gdzie mogą być nielegalne wysypiska śmieci.

Na ostatnim patrolu, nie odnotowano żadnych niepokojących zdarzeń.

(Informacja prasowa KPP Radziejów)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz