Powstanie projekt przebudowy ulic: Leśnej i Granicznej

2021-02-18 08:19:08, Q4.pl

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Chodzi o ulicę Graniczną na odcinku od wspólnej granicy działek nr 61 i 137 obręb 0002 Rybnica do ulicy Leśnej (około 457 m) oraz o ulicę Leśną na odcinku od ulicy Granicznej.

Dokumentacja, którą sporządzi Projektowanie Dróg i Nadzór Kornelia Wąsowska, będzie musiała zawierać między innymi: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i dokumentację geotechniczną oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego ciągu komunikacyjnego wraz z rozbudową trójwlotowego skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Graniczną.

Zgodnie z zapisami specyfikacji, dokumentacja ma powstać w ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz