Zamknij X

Ulice: Leśna i Graniczna do przebudowy

2021-02-08 08:31:02, Q4.pl

Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Chodzi o ulicę Graniczną na odcinku od wspólnej granicy działek nr 61 i 137 obręb 0002 Rybnica do ulicy Leśnej (około 457 m) oraz o ulicę Leśną na odcinku od ulicy Granicznej.

Dokumentacja będzie musiała zawierać między innymi: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i dokumentację geotechniczną oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego ciągu komunikacyjnego wraz z rozbudową trójwlotowego skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Graniczną.

Zgodnie z zapisami specyfikacji, dokumentacja miałaby powstać w ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Obecnie trwa etap postępowania ofertowego, ratusz czeka na zgłoszenia zainteresowanych wykonawców.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz