Zamknij X

MPWiK informuje o realizowanych projektach i planach na 2021

2021-02-04 08:17:52, Q4.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało informację o tym, iż w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).

Około 25% wartości zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę wodociągową, które obejmują zadania dotyczące modernizacji, wymiany i przebudowy magistral i sieci wodociągowych z przyłączami oraz rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu i modelowania hydraulicznego.

W 2021 r. miejska spółka planuje:

  • zakończenie modernizacji magistrali wodociągowej w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkami sieci rozdzielczej i połączeniami, wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych, przeprowadzenie modernizacji i wymiany sieci wodociągowych z przyłączami w ul. Świętego Antoniego, Reymonta, Jesionowa, Orla, Bojańczyka, Chopina/Warszawska,
  • wykonanie modernizacji i przebudowy magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego wraz z połączeniami, przełączeniem przyłączy i połączeń oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina również, że w latach 2015-2020 zrealizowało zadania w następującym zakresie:

  • wymiana i przebudowa magistral i sieci wodociągowych z przyłączami o łącznej długości ponad 12 km wraz wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Wojska Polskiego, Grodzka, Papieżka, Weselna, Kilińskiego, Plac Wolności i Dziewińska oraz wymiana magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
  • rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek. Zakres rzeczowy zadania obejmował wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

Pełna informacja na temat przedsięwzięć MPWiK dostępna jest tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz