Zamknij X

Kto pokieruje "Śródmieście Cafe" w 2021 roku?

2021-01-25 08:34:15, Q4.pl

Trwa otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku. Zadanie, prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028, realizowane będzie w terminie nie wcześniej niż od 01 marca do 31 grudnia 2021 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem, których siedziba mieści się na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz działających minimum rok.

Termin składania ofert upływa 4 lutego 2021. Szczegóły można znaleźć m.in. pod adresem dostępnym tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz