Budowa mieszkań przy ul. Celulozowej

2021-01-21 08:15:42, Q4.pl

Firma PEKABEX BET S.A., która realizuje budowę mieszkań wielorodzinnych przy ul. Celulozowej we Włocławku, przedstawiła informacje dotyczące zaawansowania zadania pt. "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku".

W ramach prac przygotowawczych usunięto kolizje w terenie i wykonano rozbiórkę bunkra żelbetowego znajdującego się na środku nieruchomości. Usunięto kolizje, które stanowiły nieczynne i niezinwentaryzowane wcześniej poprzemysłowe kanały i komory kanalizacyjne oraz zakończono budowę przyłącza wodociągowego oraz wykonano sieci wodociągowe zewnętrzne wraz z doprowadzeniem do wszystkich czterech budynków.

W budynku pięcioklatkowym B2 zakończono wykonanie kondygnacji podziemnej łącznie z wykonaniem stropu oraz wykonaniem ścianek działowych. Aktualnie trwa w nim izolacja części podziemnej i sukcesywne zasypywanie wykopów oraz wykonywanie instalacji kanalizacyjnych zewnętrznych. W budynku trzyklatkowym B3 wykonano płytę fundamentową, a teraz trwa zbrojenie i monolityzowanie ścian zewnętrznych piwnicy. Jeśli natomiast chodzi o budynek pięcioklatkowy B1 to aktualnie trwa wykonywanie wykopu pod budynek.

Najbliższe przewidziane prace na budowie to przede wszystkim rozpoczęcie montażu ścian prefabrykowanych budynku B2 wykonanych w technologii żelbetowej jako ściany trójwarstwowe (w pierwszej połowie lutego). Przewidywany postęp w montażu prefabrykatów to ok. 2 tygodni na jedną kondygnację (przy budynku pięcioklatkowym). Po zakończeniu pierwszej kondygnacji budynku B2 rozpoczną się prace instalacyjne na kondygnacji podziemnej.

Równolegle przebiegają prace związane ze zbrojeniem i monolityzowaniem ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej budynku B3, po zakończeniu których nastąpi wykonanie stropu, ocieplenie ścian i zasypanie wykopów.

Zakładany termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2022 roku. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na 31 sierpnia 2022 roku, a pierwsze zasiedlenie planowane jest od września 2022 roku.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz