Urząd Marszałkowski nagrodzi projekty muzealne

2021-01-20 09:52:46, Q4.pl

Organizują wystawy i konferencje, edukują i promują dziedzictwo naszego regionu - działalność muzealników na Kujawach i Pomorzu odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej. Doceniając ich codzienną pracę i zaangażowanie, Urząd Marszałkowski wyróżni najlepsze przedsięwzięcia muzealne w konkursie Musejon Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego.

Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane zarówno w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami, jak i w formie zdalnej, wirtualnej, oraz udostępniane na platformach internetowych, w trzech kategoriach:

  • wystawa (ekspozycje czasowe, stałe, prezentowane zarówno w obiektach muzealnych, jak i w przestrzeni publicznej);
  • działalność naukowa i wydawnicza (publikacje, w tym e-booki i audiobooki, oraz konferencje i zakończone projekty badawcze);
  • edukacja i regionalizm (działania o charakterze edukacyjnym oraz działania promujące i popularyzujące dziedzictwo regionu).

Projekty mogą być zgłaszane przez muzea lub inne podmioty prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa, zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W każdej kategorii przyznane zostaną jedna nagroda oraz dwa wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają statuetki Musejon, zaprojektowane i wykonane przez Sebastiana Mikołajczaka - toruńskiego artystę, stypendystę marszałka województwa.

Do pobrania:

Zgłoszenia należy dostarczyć do 28 lutego 2021 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Konkurs MUSEJON.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 883 353 692 lub mailowo: m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

Pierwsza edycja konkursu

We wrześniu ubiegłego roku w Pałacu w Lubostroniu odbyła się gala wręczenia nagród pierwszej edycji konkursu Musejon, w której wziął udział wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. W kategoriach wystawa główna oraz działalność naukowa i wydawnicza nagrodę główną przyznano Muzeum Okręgowemu w Toruniu. W kategorii edukacja i regionalizm pierwsze miejsce otrzymało Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Za całokształt działalności specjalne statuetki odebrali historyk sztuki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Michał Franciszek Woźniak i dr Marek Rubnikowicz, archeolog, działacz na rzecz ochrony i promocji zabytków, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu.

(Informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego + fot. Andrzej Goiński dla UMWPK)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz