W Michelinie i przy SP 14 powstaną nowe strefy rekreacyjne

2021-01-04 08:19:44, Q4.pl

Miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę: placu zabaw i siłowni w Michelinie – zadanie nr 1 oraz na budowę siłowni plenerowej z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14 – zadanie nr 2.

Jeśli chodzi o plac zabaw i siłownię, celem inwestycji jest stworzenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej do każdej grupy wiekowej oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej z uwzględnieniem osób starszych. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki w strefach bezpieczeństwa, montaż wyposażenia parkowego oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych.

Zadanie zrealizuje firma Magic Garden, z ceną oferty brutto wynoszącą 896 492,88 zł.

Natomiast w planowanej siłowni plenerowej z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14 również zaprojektowano szereg urządzeń. Wokół placu rekreacyjnego z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz w jego części środkowej pojawi się utwardzenie pełniące funkcję dojść pieszych, a ogrodzenie wewnętrzne oddzieli plac od terenu szkoły.
Realizatorem tego zadania będzie spółka Novum, z ceną oferty brutto wynoszącą 197 811,59 zł.

Nowe strefy rekreacyjne mają powstać do maja 2021.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz