Ulica Piwna będzie woonerfem

2020-12-30 08:22:44, Q4.pl

Miasto rozstrzygnęło przetarg na przebudowę ul. Piwnej. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Piwnej wraz z infrastrukturą techniczną w celu stworzenia przestrzeni określonej jako tzw. woonerf.

Planowane jest połączenie ciągu komunikacyjnego Parku im. Henryka Sienkiewicza biegnącego wzdłuż rzeki Zgłowiączki z terenem rekreacyjnym zlokalizowanym przy Przystani nad Wisłą przy ul. Piwnej i dalej bulwarami im. Józefa Piłsudskiego.

W ramach przebudowy przewiduje się reorganizację skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ustanowienie ulicy Piwnej jednokierunkową. Powstaną także liczne miejsca do wypoczynku, pojawią się nowe słupy oświetleniowe, mała architektura, plac zabaw oraz elementy zwiększające atrakcyjność całego terenu. Jakie? Mają to być np. żagle, maszty ozdobne, rzeźby i tablica widokowa.

Termin wykonania prac to 31.05.2021. Zadanie zrealizuje „LUX-DOM”, za kwotę brutto wynoszącą 2.160.000,00 zł.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz