Ul. 3 Maja woonerfem. Trwa procedura konkursu

2021-02-04 08:22:35, Q4.pl

Ulica 3 Maja będzie drugą, po ul. Piwnej przestrzenią, w obrębie której powstanie tzw. woonerf, czyli obszar łączący funkcje ulicy, deptaka i miejsca odpoczynku dla mieszkańców. W grudniu 2020 r. Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”.

Zgodnie z harmonogramem, do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 ratusz będzie czekał na prace konkursowe.

Koncepcja musi zostać opracowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, jednak ze szczególnym uwzględnieniem dostępności pozwalającej osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie ze wszystkich elementów, na zasadzie równości z innymi osobami. Jako inspirację i materiał pomocniczy, uczestnicy konkursu powinni potraktować prace wyłonione w konkursie studenckim na koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zagospodarowania ul. 3 Maja we Włocławku.

Wyniki konkursu poznamy w maju 2021.

Szczegółowe materiały dotyczące konkursu są dostępne pod adresem dostępnym tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz