Projekt 'Nowa Perspektywa' w ramach Eurointegracji

2020-12-14 14:26:02, Q4.pl

Projekt „Nowa Perspektywa” sfinansowany został przez Fundacje „ANWIL dla Włocławka”. Stworzony został z myślą nie tylko o osobach niepełnosprawnych, w tym członkach Stowarzyszenia, ale również z myślą o ich rodzinach, przyjaciołach, młodzieży szkolnej, oraz społeczności lokalnej.

Zamierzeniem projektu jest przygotowanie propozycji i zrealizowanie różnorakich form pomocy dla wszystkich, którzy w związku z pandemią COVID-19, zostali wykluczeni społecznie.

Obostrzenia związane z koronawirusem spowodowały, że osoby niepełnosprawne nie mogły czynnie uczestniczyć w życiu publiczny, mogły mieć utrudniony dostęp do internetu, czy podjąć pracy, a to wszystko negatywnie rzutowało na ich kontakt z otoczeniem.

W ramach projektu „Nowa Perspektywa” otworzymy się ponownie na świat i przywrócimy relacje społeczne, w celu poprawienia zdrowia psychicznego podopiecznych.

Twórcom szczególnie zależy na integracji osób starszych ze stowarzyszenia ze społecznością lokalną i młodym pokoleniem. Wszystkie działania przygotowane dla seniorów mają wpłynąć pozytywnie na ich życie, pomóc w ponownym odkryciu swoich zainteresowań, pasji, czy talentów.

Projekt w dalszym ciągu jest kontynuowany.

(Informacja prasowa Eurointegracja)

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz