Ul. Żelazne Wody do przebudowy

2020-11-06 08:26:32, Q4.pl

Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych” – ul. Żelazne Wody”.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w postaci pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę ul. Żelazne Wody.

Inwestycja zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z zaprojektowaniem przekrojów w podstawowym zakresie, chodników, kanalizacji deszczowej, regulacji urządzeń obcych.

Określony w specyfikacji termin sporządzenia opracowania to 15.12.2020 r.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz