Ulica Kilińskiego będzie przebudowana

2022-02-15 08:21:45, Q4.pl

Ruszyło postepowanie na roboty budowalne - Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu „Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu”.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Kilińskiego na odcinku od Placu Wolności do Ronda Tajnej Organizacji Nauczycielskiej o długości około 470m. Ulica Kilińskiego od Placu Wolności do ulicy Mickiewicza znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej Dzielnicy Starego Miasta Włocławka, wpisanej do rejestru zabytków. Pozostała część ulicy zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej miasta Włocławka.

Zadanie swym zakresem obejmuje: przebudowę drogi o konstrukcji jezdni-szerokość jezdni po przebudowie wynosi od 6,50 m do 8,40 m; przebudowę chodników o szerokości od 2,00 m do 2,50 m; budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,50 m; budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości od 2,10 m do 5,50 m; przebudowę zatok autobusowych o szerokości od 2,50 m do 3,00 m; powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody deszczowej do wpustów oraz istniejącego i projektowanego kolektora deszczowego; przebudowę istniejącego oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych; nasadzenie zieleni wraz z budową ogrodu deszczowego; budowę kanału technologicznego.

Oferty w postepowaniu należy składać do 28 lutego 2022 r.

Szczegóły postępowania dostępne są pod tym adresem.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz