Ponad 60 chętnych chce opracować ważną koncepcję architektoniczną

2020-09-30 08:57:24, Maciej Kowalczyk

Ponad 60 podmiotów zakwalifikowało się do konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią.

Będzie to koncepcja na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego. Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym i eksploatacyjnym. W założeniu, realizacja przedsięwzięcia, poza podniesieniem jakości istniejących obiektów mieszkalnych, pozwoli na wybudowanie kilku kolejnych, co z kolei przełoży się na zróżnicowanie społeczne w obszarze rewitalizacji.

Złożenie prac w Sekretariacie Konkursu musi nastąpić do 20 listopada 2020 r. do godz. 12.00.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz