Mieszkańcy zgłosili projekty do budżetu obywatelskiego, teraz czas na weryfikację

2020-09-25 08:17:11, Maciej Kowalczyk

Zakończył się, trwający od 1 do 23 września 2020 r., etap zgłaszania projektów do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Formularze można było przesłać w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.bo.wloclawek.eu, lub w formie papierowej, składając dokumenty w urnach znajdujących się w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku oraz we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej.

W sumie złożono 57 projektów, z czego 40 wysłano poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.bo.wloclawek.eu, a 17 w formie papierowej. Najwięcej projektów – 39 – przypisanych zostało do kategorii ogólnomiejskiej, 11 projektów do kategorii zielonej, a 7 projektów do kategorii instytucjonalnej.

Teraz zgłoszone przez mieszkańców Włocławka projekty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Ogłoszenie wstępnej listy przedsięwzięć zakwalifikowanych do dalszej procedury nastąpi 23 października 2020 r. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 13 listopada. Głosowanie, które w tym roku odbędzie się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.bo.wloclawek.eu, odbędzie się w dniach od 16 do 30 listopada 2020 roku.

Więcej informacji na temat trwającej edycji Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz