W Browarze B. mówiono o rewitalizacji

2020-09-24 16:12:16, Maciej Kowalczyk

"Partnerstwo - od czego zacząć?” to projekt wspierający włocławską rewitalizację. Dziś podsumowano podejmowane w jego ramach działania.

Rewitalizacja materialna jest tylko jednym z aspektów działań zmierzających do przywrócenia blasku centrum Włocławka. Równie istotny jest aspekt zmierzający do aktywizacji społecznej mieszkańców tego rejonu. Właśnie temu służyły działania podejmowane w ramach projektu.

Chodziło głównie o upowszechnienie wiedzy o przedsiębiorczości społecznej i poszerzeniu wiadomości o tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Formuła podejmowanych działań miała jednocześnie zachęcić uczestników projektu do aktywizacji w tym zakresie i podjęcia próby zmiany swojego najbliższego otoczenia, bądź ścieżki swojej kariery zawodowej poprzez utworzenie w partnerstwie publiczno-społecznym np. spółdzielni socjalnej.

Organizujemy różnego rodzaju spotkania, warsztaty, panele dyskusyjne, wciągamy osoby, które mieszkają w Specjalnej Strefie Rewitalizacyjnej do udziału w nich i do zgłaszania swoich pomysłów. Nie posiadamy monopolu na wiedzę i chcielibyśmy aby te elementy rewitalizacji, które prowadzimy, były akceptowane i powstawały przy udziale ludzi tam mieszkających – tłumaczył dziś prezydent Marek Wojtkowski.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz