Zamknij X

Wzrasta zainteresowanie dotacjami do remontów nieruchomości w SSR

2019-09-25 08:26:41, Maciej Kowalczyk

Rośnie liczba właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji zainteresowanych uzyskaniem dotacji do remontów w 2020 roku.

Do Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym wpłynęło 20 wniosków z informacją o zamiarze ubiegania się o dotację i współfinansowanie remontów nieruchomości w obszarze rewitalizacji zaplanowanych na 2020 rok.

Złożenie informacji o zamiarze ubiegania się o dotację stanowi pierwszy etap postępowania związanego z możliwością otrzymania dofinansowania z budżetu miasta na roboty budowlane w nieruchomości zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Brak złożenia informacji nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji (etap drugi), jednak umożliwia i usprawnia złożenie właściwego wniosku o udzielenie dotacji z niezbędnymi załącznikami.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku, tj. w pierwszym roku funkcjonowania programu dotacyjnego, wsparcie finansowe zostało udzielone na roboty budowlane w sześciu nieruchomościach zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Wysokość wszystkich dotacji wyniosła blisko 840 tys. zł.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz