Ponad 1,4 mln. na remont kamienic w Środmieściu

2020-09-24 08:38:37, Maciej Kowalczyk

W części włocławskiego Śródmieścia objętej obszarem rewitalizacji trwają remonty nieruchomości należących do Gminy Miasto Włocławek. Działanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR).

W ramach GPR zaplanowano modernizację i remont 19 nieruchomości gminnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Celem działania jest podniesienie standardu nieruchomości w obszarze rewitalizowanym

Wybór nieruchomości został dokonany na podstawie analizy stanu technicznego poszczególnych obiektów. Są to budynki zarówno o charakterze mieszkalnym, jak i użytkowym - mówiła podczas dzisiejszego (23.09) spotkania z dziennikarzami dr Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Włocławka i Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, Konferencja prasowa odbyła się w podwórzu pochodzącej z końca XIX wieku nieruchomości Piekarska 6, której remont rozpoczął się kilka tygodni temu.

Zakres robót obejmuje wymianę wszystkich tynków i elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, remont balkonu i przejazdu na posesję, doprowadzenie centralnego ogrzewania do oficyny, remont kapitalny trzech lokali mieszkalnych wraz częściową wymianą lub wzmocnieniem stropów - mówił Stanisław Kruszka Kierownik Działu Eksploatacji Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku.

W 2020 roku Urząd Miasta Włocławek przekazał Administracji Zasobów Komunalnych kwotę 1 025 000 zł, którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Królewieckiej 20 oraz realizację robót remontowych w 4 nieruchomościach: wspomnianej wcześniej Piekarska 6 oraz przy Starym Rynku 5 (zakres robót: przebudowa budynku mieszkalnego w celu wykonania więźby dachowej, stropu i naprawy elewacji), ul. Brzeskiej 2 (zakres robót: przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w celu wykonania przebudowy pokrycia dachowego), ul. Wojska Polskiego 3 (zakres obejmuje dokończenie robót rozpoczętych w 2019 roku: termomodernizacja budynku mieszkalnego w celu wykonania wymiany stolarki okiennej, remontu elewacji i klatki schodowej).

W ramach GPR, Gmina Miasto Włocławek przygotowuje się również do przebudowy i remontu nieruchomości Maślana 4/6. Niebawem zostanie opracowana dokumentacja niezbędna do realizacji tej inwestycji.

Przypomnijmy, iż w obszarze rewitalizacji prowadzone są również prace w nieruchomościach prywatnych, realizowane dzięki dotacjom z Urzędu Miasta Włocławek na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W 2020 roku wsparcie, na łączną kwotę 1 437 889, 85 zł, uzyskali właściciele lub użytkownicy wieczyści 10 nieruchomości prywatnych.


(informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz