„Zielone tereny Śródmieścia” – konkurs na dokumentację – ostatni dzień zgłoszeń

2020-09-22 08:20:46, Maciej Kowalczyk

Przypomnijmy: Gmina Miasto Włocławek ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja”.

Docelowo ma powstać ciąg uliczny o wysokich walorach krajobrazowych i ekologicznych, tworzący „zielony korytarz” wewnątrz zabudowy śródmiejskiej. Projektowany „zielony korytarz” połączy Park im. Władysława Łokietka z centralnym miejscem Włocławka - placem Wolności.

Uczestnikami konkursu mogą być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych to 22 września br., godzina 12.00.

Termin składania prac konkursowych wyznaczono na 28 listopada (godz. 12:00). Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 grudnia br.

Więcej na ten temat tutaj.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz