Zamknij X

Trwa nabór do programu „Moja Woda”

2020-07-06 09:08:45, Maciej Kowalczyk

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.

Warunki dofinansowania określa pkt 7.3 Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024: oraz pkt 7 Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024, opublikowane na stronie internetowej www.wfosigw.torun.pl

Informacja o koordynatorze programu wraz z numerem telefonu:

1) Anna Pawlikowska-Tyburska, tel. 56-62-12-328,
2) Zbigniew Reniecki, tel. 56-62-12-341.

Kontakt poprzez adres mailowy: mojawoda@wfosigw.torun.pl

(Inf. prasowa Urząd Miasta)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz