Zamknij X

Projekt: "Bez słów - wspieramy komunikacje osób niemówiących w OSI Włocławek"

2020-07-06 09:29:01, Maciej Kowalczyk

W ramach projektu pt. "Bez słów - wspieramy komunikacje osób niemówiących w OSI Włocławek", za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, zostało zrealizowane w formie zdalnej zadanie "Superwizje /obserwator w ramach szkolenia z zakresu efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "sprawdź jak się porozumiewam"- alternatywne sposoby porozumienia się dzieci niepełnosprawnych".

Szkoleniem objęto grupę i wytypowanych pięciu nauczycieli ze szkół objętych projektem: Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 20 i z Zespołu Szkół nr 3 z Włocławka. Na ostatnim spotkaniu podsumowano szkolenie z projektu, którego ostatni etap odbywał się w formie zdalnej. Pani dr Magdalena Grycman przeprowadziła cykl szkoleń dla grupy nauczycieli z trzech szkół, a następnie dla wybranej piątki serie zajęć superwizyjnych.

Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne.

(Inf. prasowa Urząd Miasta)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz